Ученици

Все повече са оплакванията от тормоз в училище

Над 8 000 обажданията на Националната телефонна линия за деца са регистрирани през септември, информира БНР. Тенденцията е към увеличаване на оплакванията от физически и психически тормоз в училище.

Осъществените консултации са повече от 1500, от които 88% са с деца, 5% – с родители, а 7% – с други пълнолетни граждани.

Децата логично предпочитат анонимността, тъй като се притесняват положението да не се влоши. Участието на родителите също е смятано от тях за предпоставка за още по-голям тормоз в училище.

Консултациите с настанени в домовете за деца, лишени от родителски грижи, също се увеличават през септември. Децата се обаждат за трудност в адаптацията към новото място при преместване в друг дом, загубата на познати и приятели, напускането или смяната на възпитатели.

Децата споделят още за проблеми в любовта и производните й раздяла и изневяра. Почти половината от обажданията са на тази тема.

Други въпроси, по които децата търсят помощ на Националната линия за деца, са взаимоотношенията с връстници, семейни и психосоциални проблеми.

През септември подадените сигнали към отделите „Закрила на детето“ в страната са 20. Един от тях е за малолетно момиче, встъпило в брак с пълнолетно лице. Останалите са главно за риск от насилие и неглижиране в рамките на семейството.