Училища

Все още има затворени училища

На 11 и 12 декември 2014 г. поради непредвидени ремонти на отоплителната инсталация е преустановен учебният процес в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Созопол, област Бургас.

Неучебни 11 и 12 декември 2014 г. са и за ОУ „Христо Смирненски“ – с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора, поради влошена пътна обстановка, лоши метеорологични условия и изключено електрозахранване.

В НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нова Махала, община Николаево, област Стара Загора, ще бъде преустановен учубният процес на 11 и 12 декември 2014 г. поради влошена пътна обстановка, лоши метеорологични условия и изключено електрозахранване.