Институции

Всеки четвърти у нас учи цял живот

Около 26% от хората на възраст между 25 и 64 г. у нас участват в различни форми на учене през целия живот, но това е твърде малко спрямо другите страни в ЕС и ни поставя на последно място, цитира данните от последните проучвания Румяна Костадинова, която е експерт по професионално обучение в МОН. 

2,9 на сто се обучават в училища и вузове, като по-често това са жени и преобладават хора с по-високо образование, които искат да го надградят. Те завършват подготовката си, като получават документ за по-висока степен на образование.

В неформални обучения в курсове и семинари, които обаче не дават по-висока степен на образование, участват 22,5% от хората между 25 и 64 г.  Повече от половината от тях се обучават допълнително на работното си място, всеки четвърти посещава лекции и семинари, 13% избират курсове, а 2 на сто – частни уроци.

Проучването на мотивацията сочи, че 71% го правят, за да работят по добре, 51% – защото работодателят го изисква, 33%  гонят кариерно развитие, за 26% мотивът е личен интерес, 22 на сто се боят да не загубят работата си, а 20% са я сменили и това изисква нови компетенции.
70 на сто от завършилите декларират, че ползват новите придобити умения, а 9% в резултат на допълнителното обучение са поличили по-висока заплата. 

Всеки втори от хората, които учат през целия живот, го прави самостоятелно, като основно търси информация по нужните теми в интернет. 

Като пречка да продължат да се самоусъвършенстват 36% от хората между 25 и 64 г. посочват липсата на време, цената е бариера за 21%, подходящо обучение не могат да открият 8 на сто, 7% са възпрепятствани от ангажименти към семейството си, а още толкова не отговорят на изискванията за включване в обученията. За 5 на сто от хората центровете за квалификация са твърде отдалечени, същият е делът на тези, които не срещат подкрепа от работодателя. Голяма част от населението няма информация къде и какво може да се учи на възраст от 25 до 64 г. 

В момента в България  400 училища и 800 центъра предлагат такова обучение, съобщи Валентина Дейкова, национален координатор на Европейската програма за учене на възрастни. Тя обяви и тревожния факт, че най-скъпият час за такава подготовка е в България.

Източник: marica.bg