Училища

Всеки учебник – с електронен двойник

Всеки учебник вече освен на хартия, ще трябва да има разработен и свой електронен мултимедиен вариант, обяви зам.-министър Милена Дамянова, цитирана от „Стандарт“.

Под електронен вариант обаче се няма предвид текст в PDF формат, а съвсем отделна интернет страница, в която уроците ще са представяни в интерактивен вид на игри и упражнения.

Онлайн учебници без хартиен вариант обаче няма да има. Причината е ясна – не всички деца разполагат с необходимата техника.

В два етапа ще се осъществява одобряването на нови учебници. Известно е, че след приемане на новия закон вариантите сред които ще се прави подбора няма да са само три, а неограничен брой.

В първия етап специална комисия, в която има и психолози, ще оценяват всички предложения на издателствата. Онези от тях, които съберат 85 % подкрепа, ще достигат до втори етап, в който оценка ще им дават всички учители.

Оценката ще става онлайн, за да се избегне евентуално оказване на натиск върху тях.

В парламента депутатите приеха също, че математическите гимназии вече няма да могат да приемат ученици от пети клас. Ако искат да правят ранен прием, те ще трябва да се преобразуват в средни математически училища.