Ученици Учители

Всеки пети учител има нужда от помощ да овладее класа

Предварителната подготовка на учителите как да овладяват децата в час е по-скоро близка до никаква и това е проблем.

Това каза за „Детски Дневник“ Иван Петров, преподавател в частно столично училище и бивш обучител на учители във фондация „Зедно в час“.

Помолихме господин Петров за коментар на резултатите за България в едно от най-мащабните световни проучвания сред учителите и директорите на училища TALIS (съкращение от Teaching and Learning International Survey).

Всеки трети от анкетираните български учители е посочил загубата на прекалено много време в час заради ученици, които прекъсват работата му. Повечето от преподавателите са отговорили, че умеят да налагат контрол на класа, но всеки пети преподавател казва, че има нужда от професионална помощ в усъвършенстване на това умение.

Ако подобно поведение не е системно, Петров ангажира въпросното дете с лидерска роля. „Много често, когато по някакъв начин нарушават реда в класната стая, по скоро търсят внимание“, коментира той. Учителят не приема наказанията като метод на възпитание.

Ако обаче детето прекъсва системно учебния процес, по думите на Петров често проблемът идва от вкъщи и е свързан или с прекалено голями родителски амбиции, или с неглижиращи образованието родители. В тази ситуация работата с родителите е препоръчителна, обяснява той.

Според него подготовката на преподавателите за овладяване на класа е недостатъчна. В частното училище, в което в момента Петров преподава, има човек, който влиза в час и му дава обратна връзка за работата му. В държавното училище обаче не стоят така нещата.

Петров отбелязва, че проблемът не е свързан толкова с възрастта на учениците, колкото с начина, по който им се поднася материалът. „Някои от учителите, които мислят, че методите им са малко изостанали, се опитват да ги променят, но има и такива, които са на обратното мнение – че децата трябва да се променят“, обяснява Петров.

Друг проблем при овладяването на класа, посочен от учителите в проучването, е големият брой ученици в паралелките. Това забавя работата им при раздаване на задачи, затруднява въвеждането на ред в часа или създава проблем с различното равнище, на което се намират отделните деца.

„От гледна точка на учителя е по-лесно да са по-малко деца, но наистина не съм сигурен дали за децата е толкова полезно“, казва Петров. Според него средата, в която попадат учениците след завършване на училище, като университет и работно място ще е свързана с умението да се справят в големи групи, затова за тях е добре това да започне още в училището.

Източник: dnevnik.bg