Ученици

Всеки осми ученик в България отпада от училище

12.7% от учениците в България отпадат, преди да завършат. Това показват последните данни на Евростат – за 2017 г., които бяха публикувани в сряда. При момчетата процентът е по-нисък – 12 на сто, докато при момичетата е 13.5%. По този показател страната ни е пета в Европейския съюз, но отзад напред. Най-тежко е положението в Малта (18.6% отпаднали), Испания (18.3%) и Румъния (18.1%).

Отличниците са Хърватия (3.1%), Словения (4.3%) и Полша (5%). Все пак страната ни отбелязва напредък спрямо 2006 г., когато 17.3% от учениците са напускали училище преждевременно (17.7% момчета и 17% момичета). Като цяло процентът на отпадащи намалява във всички страни членки, с изключение на Чехия, където има увеличение от 5.1% на 6.7%, Румъния (от 17.9% на 18.1%) и Словакия (от 6.6% на 9.3%).

Всяка страна членка си е поставила за цел постигането на определен, по-нисък процент до 2020 г. За България той е 11%. За разлика от нас, 14 страни членки вече са постигнали целта си: Белгия, Дания, Ирландия, Гърция, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Австрия и Словения.

Също за разлика от положението в родината ни, в повечето страни делът на отпадналите момчета е по-голям от този на напусналите преждевременно момичета. Изключенията са България, Унгария, Румъния и Словакия.

Друга основна цел на Стратегия 2020 в частта за образованието е повишаване дела на хората със завършено висше образование до 40% сред населението на възраст 30-34 г. Тук отново не блестим – шести сме, но отзад напред. Зад нас са само Румъния, Италия, Хърватия, Малта и Унгария. Все пак имаме увеличение – от 23.2% през 2002 г. на 32.8% през 2017-а. Целта ни е до 2020 г. да достигнем 36%.

Средният процент за ЕС е 39.9% също за 2017 г.

Източник: offnews.bg