Ученици

Всеки десети първолак в Пловдив мами за адреса

Всяко десето от подадените до момента заявления за прием в първи клас е с невярно съдържание, съобщи зам.-кметът по образованието в Пловдив Стефан Стоянов. Най-често разминаването между декларираните данни и действителните се отнася до адресната регистрация. Тя е от голямо значение за събрания сбор точки, тъй като принципът на районирането е децата с прилежащ адрес към най-близкото училище да получават 5 точки за него, а ако школото е в граничен район – 3. Тази година критерият местоживеене има още по-голяма тежест, тъй като влиза в сила и принципът на уседналост, който също дава различен брой точки в зависимост от това дали регистрацията е променяна в последните 3 години.

Не всички подали заявления с неверни данни са го направили недобросъвестно, увери шефката на общинския отдел „Образование” Донка Щилянова. Има хора, които действително са се местили и не помнят точно кога са оформили документите. Други се опитват да излъжат системата, но тя проверява автоматично в масивите на ГРАО. За всички молби с невярно съдържание, засечени до момента, е изпратено съобщение на родителите да направят корекция до крайния срок 3 юни, за да участват децата в първото класиране. То е на 5 юни. Отделно няколко служители са натоварени да пишат имейли на семейства с първолаци, чиито електронни заявления са некоректни, каза Стоянов.

Досега 2/3 от първолачетата са попълнили формулярите в електронната система за централизиран прием. В момента за едно от най-желаните училища в Пловдив – ОУ „Душо Хаджидеков”, имат шанс дори деца с регистрация извън района. До петък 80 хлапета бяха посочили по първо желание, че искат да учат в основната сграда, където има 72 места. За място в другата – на присъединеното бивше ОУ „Георги Бенковски”, има 41 молби за 48 бройки, каза директорът Георги Стефанов. Вероятно ще настъпят промени, но той е доволен, че е преодоляно предубеждението към новата сграда и там ще има две паралелки първолачета.

Източник: marica.bg