Учители

Всеки втори ученик – на частни уроци

Половината ученици у нас посещавали частни уроци, а 62% от студентите са се подготвяли срещу допълнително заплащане, преди да кандидатстват в университет, показват данни от доклада за младежта (2010-2012 г.), който беше одобрен от правителството и цитиран от „Сега“.

Реално статистика за допълнителната подготовка на децата липсва, тъй като голяма част от нея е нерегламентирана и не се отчита. Досега МОН е правило опити да сложи ред в частните занимания на учителите и да иска от тях декларации за конфликт на интереси.

Според последното изследване PISA за знанията на 15-годишните (2009 г.) 38% от деветокласниците у нас посещават уроци при външни учители, а близо 35% си доучват с помощта на преподаватели от училището в СИП и други форми, припомня изданието.

Получава се парадокс! От една страна процентът е един от най-високите в Европа, а от друга резултатите по четене, математика и природни науки са сред най-слабите.

Декларациите за конфликт на интереси бяха въведени за учебната 2007/2008 г. и показаха, че 20% от учителите в елитните гимназии дават частни уроци.

Конфликт на интереси е да се преподават частни уроци на ученик от клас, на който се преподава редовно в училище. Логиката е, че се предполага, че няма да се преподава качествено в клас, за да може ученикът да отиде на уроци.

Същата година е имало и дисциплинарни наказания на учители.

Задължението всеки преподавател да обявява пред директора си дали дава уроци извън училище съществува, но не е ясно и дали информацията се засича по някакъв начин с НАП при декларирането на доходите, тъй като това е преобладаващо сив сектор.