Учители

Връчиха наградата “Учител на годината – 2016“

19-я конкурс на Синдиката на българските учители „Учител на годината – 2016“ бе обявен за приключен с връчването на призовете на най-достойните в него.

Наградени от зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов бяха:

В направление „Предучилищно възпитание и подготовка“ –  Виолета Стряскова, старши детски учител в ЦДГ „Зорница“ – гр. Сливен,
В направление „Изкуства и спорт“ на Камелия Кочева, старши учител по изобразително изкуство в ОУ, „Стоян Михайловски“ – гр. Пловдив и на Минко Павлов – главен учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Първомай.

„Изключително трудно е да получиш награда, а още по-трудно е тя да бъде и синдикален приз. Това носи след себе си много голяма отговорност. Отговорност за всяка стъпка, която всеки от нас трябва да продължи да прави в посоката на доброто  българско образование“, заяви в приветствието си Диян Стаматов.