Мнения

Връчиха договори за 11 млн. лв по ОП “Развитие на човешките ресурси“

Договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха връчени днес в Министерския съвет от премиера и министъра на образованието. Общата сума по договорите е 11 млн.лв.

19 от проектите са свързани с разработване и внедряване на механизми за работа с отпаднали от училище ученици и последстващо допълнително обучение на реинтегрираните обратно в образователната система.

Всеки от одобрените проекти ще получи финансиране в размер от 50 000 до 390 000 лева, а общата сума е почти 3 млн. лв

Други 59 на обща сума 8 млн. лв пък са за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и са свързани с условията за равен достъп до образование, разработване на методики и програми за приобщаващо обучение, специализирана подготовка на учителите за работа с деца от малцинствените групи. Всички те също получават финансиране в размер от 50 000 до 390 000 лв.

С близо 2% от 14,7 до 12,8% е спаднал делът на учениците, които са отпаднали по една или друга причина от училище. В Европа този средният процент е 13.5, стана ясно от изказване на Сергей Игнатов.

Той допълни, че предстои да бъдат сключени договори за още 9 млн. лева по програмата „Развитие на човешките ресурси“.

Той отбеляза, че може да се кандидатства по две програми. Програма „Успех“ е за осмисляне на свободното време на учениците и е на стойност 100 млн. лева, вече е стартирал. Втората програма е на стойност 177 млн. лева за средищните училища.