Връчиха договори за 11 млн. лв по ОП ”Развитие на човешките ресурси”

Връчиха договори за 11 млн. лв по ОП ”Развитие на човешките ресурси”

Договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” бяха връчени днес в Министерския съвет от премиера и министъра на образованието. Общата сума по договорите е 11 млн.лв.

19 от проектите са свързани с разработване и внедряване на механизми за работа с отпаднали от училище ученици и последстващо допълнително обучение на реинтегрираните обратно в образователната система.

Всеки от одобрените проекти ще получи финансиране в размер от 50 000 до 390 000 лева, а общата сума е почти 3 млн. лв

Други 59 на обща сума 8 млн. лв пък са за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и са свързани с условията за равен достъп до образование, разработване на методики и програми за приобщаващо обучение, специализирана подготовка на учителите за работа с деца от малцинствените групи. Всички те също получават финансиране в размер от 50 000 до 390 000 лв.

С близо 2% от 14,7 до 12,8% е спаднал делът на учениците, които са отпаднали по една или друга причина от училище. В Европа този средният процент е 13.5, стана ясно от изказване на Сергей Игнатов.

Той допълни, че предстои да бъдат сключени договори за още 9 млн. лева по програмата “Развитие на човешките ресурси”.

Той отбеляза, че може да се кандидатства по две програми. Програма “Успех” е за осмисляне на свободното време на учениците и е на стойност 100 млн. лева, вече е стартирал. Втората програма е на стойност 177 млн. лева за средищните училища.

Коментари във Facebook