Мнения

Връчиха договорите на първите одобрени по ОПНОИР

Връчиха договорите на първите 54 одобрени бенефициенти, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по две процедури в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Договорите са подписани от министъра на образованието и науката Меглена Кунева, която е и ръководител на Управляващия орган.  Процедурите са: „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Безвъзмездната помощ, която е общо над 32 млн. лв., ще бъде предоставена на  общини, училища, детски градини и неправителствени организации.

Връчените договори са първите грантови схеми по ОП НОИР. По двете операции предстои да се сключат още близо 50 договора за интеграция за деца и ученици в неравностойно положение, от етнически малцинства и/или търсещи или получили международна закрила.

Списъците с одобрените бенефициенти може да бъдат намерени в сайта на МОН.

Източник: МОН