Учители

Връчени бяха наградите „Константин Величков”

На 30 октомври 2010 г. министър Сергей Игнатов удостои с ежегодната награда „Константин Величков” учители с принос за обучението на деца и ученици и за ефективно партньорство с родители и общественост. Министър Игнатов връчи почетен плакет на изтъкнати дейци на културата, на журналисти и други представители на медии за значителни заслуги към обществения живот.

На церемонията, която събра отличените в навечерието на Деня на народните будители, проф. Игнатов изтъкна, че всички трябва да се поклоним на българските учители, на преподавателите във висшите ,училища, на учените за всеотдайната им работа. Той сподели убедеността си, че тъкмо това са хората, които пренасят утвърдени през вековете ценности и те са истинските духовни водачи на нацията ни.

Наградата “Константин Величков” е учредена през 2005 г. и за нейни носители се определят преподаватели по различни учебни предмети, които са подготвили ученици с постижения на национални и международни олимпиади и състезания. Номинират се и учители, които работят системно и със сърце с деца със специални образователни потребности, педагози, които прилагат в училище творческа и новаторска дейност и осъществяват извънкласни форми на занимание за ученици. Отличените са уважавани личности, които имат авторитет сред родителите и обществеността.

Наградата, с която се удостояват български учители, се връчва от министъра на образованието, младежта и науката. Тя е свързана с Деня на народните будители, тъй като в историческите си корени българското училище през вековете е естествен център за съхраняване на националното достойнство, за изграждане на морални ценности и нравствени добродетели. Наученото в класната стая и при други училищни прояви е източник на родолюбие и познание, школа за изграждане на младите хора на България.

За 2010 г. по повод Деня на народните будители с наградата “Константин Величков” се удостояват учители както следва:

Работа с изявени и даровити деца и ученици; Работа с деца със специални образователни потребности:

  1. Катя Иванова – начален учител в основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Кърджали;
  2. Веса Ефева – начален учител в основно училище “Любен Каравелов” – гр. Ямбол;
  3. Анета Борисова – начален учител в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Самуил, община Разград.

Методическа, творческа и новаторска дейност:

  1. Генка Минчева – учител по география и икономика в Природоматематическата гимназия “Васил Друмев” – гр. Велико Търново;
  2. Соня Василева – учител по химия и опазване на околната среда в Гимназия с преподаване на чужди езици “Алеко Константинов” – гр. Правец;
  3. Лъчезар Лалов – учител по професионална подготовка в ПГМЕТТ “Христо Ботев” – гр. Шумен.

Възпитателна дейност, работа с родителите и обществеността, извънкласни занимания:

  1. Ваня Данова – учител по математика в Софийската математическа гимназия – гр. София;
  2. Ирина Делчева – учител по музика в основно училище “Васил Левски” – гр. Чирпан.

Във връзка с Деня на народните будители министърът на образованието младежта и науката награждава дейци на културата и представители на медиите с плакет на МОМН за принос в утвърждаване на националното образование, за заслуги към изграждане духовния облик на младите поколения и за популяризиране на постижения в областта на науката, както следва:

Леда Милева

Поетеса, автор на художествени произведения с голяма популярност, на великолепни преводи на художествени произведения, с принос за изграждането на българската национална телевизия. Г-жа Милева е видна общественичка, която е работила и в сферата на дипломацията. Нейните книги за деца, както и песни по нейни произведения са източник за наслада на деца и ученици и на по-големите.

Юлия Спиридонова – Юлка

Популярна авторка на произведения за деца, тя е сценарист и белетрист. Има заснети над 400 сценария за БНТ. Лауреат е на националната награда “Петко Р. Славейков” на МОМН за принос в литературата за деца и юноши. Носител е на националната награда “Константин Константинов” за 2010 г.

Анета Петкова – заместник отговорен редактор, Вътрешни новини, вестник “Труд”

От години работи в профила за образование и наука. Отличена е за критичното мислене, професионалният подход, точния анализ и стремеж към разкриване на обективните факти. Автор е на редица интервюта с дейци на образованието и науката, на аналитични статии и коментари по проблеми и въпроси, които вълнуват широк кръг хора.

Главна редакция “Детски и младежки програми” на БНТ

Години наред главна редакция “Детски и младежки програми” създава продукции за деца и млади хора с разнообразна тематика, в различни телевизионни жанрове. На 24 април 1961 г. се появява родоначалника на детските телевизионни предавания “Лека нощ деца”.

Вестник “АзБуки”

Седмичникът е продължение на първото официално издание на Министерството на просвещението по проблемите на образованието – “Училищен преглед”, създаден през 1896 г. “АзБуки” следва линия на предоставяне на максимално актуална и полезна информация в сферата на образованието, науката и проблеми, свързани с психиката, характера и потребностите на децата и младите хора. Вестникът предоставя възможност на педагози от цялата страна да споделят полезен опит, да дават предложения за подобряване на работната среда и атмосферата в училище. Предоставя се актуална информация за конкурси и състезания за различни профили. Представят се и амбициозни по осъществяването и резултатите си проекти от страната и чужбина. На страниците на “АзБуки” се появяват и творби на учители, представят се наши и чужди автори, интересни книги.

Редакторски екип на “Сайтът на твоята книга” “Аз чета”

Създаден е през 2006 г. като най-големия блог за книги в страната ни, днес “Аз чета” е най-голямата онлайн медия за книги и четене в Българското интернет пространство.