Мнения

Връчват договори за финансиране на програми за интеграция и реинтеграция

На 31 октомври, сряда, министър–председателят Бойко Борисов и министърът на образованието Сергей Игнатов ще връчат договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Одобрените кандидати ще получат договорите си за финансиране по програми „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ и „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система“.

Общата стойност на договорите, които ще бъдат връчени, е 10 955 277 лв, уточняват от пресцентъра на МОМН.