Ученици

Вписват оценките от НВО в дипломата

Резултатите от националното външно оценяване на учениците ще се вписват в свидетелствата за завършено основно образование, тъй като те вече ще отбелязват край на етап от образованието.

Оценките от матурите вече няма могат да бъдат вписвани като текущи, защото няма да са ориентирани към резултати от учебната година, обясниха от просветното министерство вчера.

Освен това от следващата учебна година ще бъде променен началният час на изпитите – те ще започват в 9,00, а не както досега в 10,00 ч. Причината е, че ще се провеждат на различна дата от изпитите на дванайсетокласниците.

От следващата учебна година в задачите за обработване на данни в националното външно оценяване вместо само текст и таблица ще се използват и схема, диаграма или карта.

Времетраенето на изпита и броят на въпросите следващата година се запазват обясниха още експертите. Външното оценяване ще включва 18 задачи, които са със структуриран отговор с 4 възможни отговори, 6 с кратък свободен, 1 задача с разширен свободен и една задача с разширяване на текст.

Източник: monitor.bg