Мнения

Волфганг Бурчер: България има постижения, с които трябва да се гордее

„България има области, с които се гордее, и това са информационните технологии и комуникации, постижения в медицината, изследвания, насочени към космическото пространство“, заяви в изказването си пред конференцията г-н Волфганг Бурчер, заместник генерален директор на дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия.

„България е доказала тази своя репутация чрез своето участие в Седма рамкова програма и смятам, че това е чудесна отправна точка тя да продължи да развива своите научни изследвания“, допълни той.

По думите му новата програма ще има още по-благоприятни условия и по конкретно за участниците. Според г-н Бурчер България трябва да осигури необходимото публично държавно финансиране, както и съгласуваност между финансирането по линия на структурните фондове на Програма „Хоризонт 2020“.

„Радвам се на полученото уверение от министър Клисарова, че в МОН ще има оперативна програма за научно-развойна дейност с елементи, които ще бъдат съгласувани и с „Хоризонт 2020“, каза г-н Бурчер.

Той подчерта, че предизвикателството, което следва да посрещнем е, че при разходването на публичното финансиране е необходимо да се отстоява конкурентното начало като проектите и предложенията да се оценяват по тяхното достойнство.