Училища

“Война на световете“ за кандидат-журналистите в СУ

„Война на световете“ е темата на писмения изпит по журналистика, която бе изтеглена тази сутрин в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тази сутрин втората кандидатстудентска сесия за учебната 2015/2016 г. продължава с писмени изпити по журналистика и химия.

Изпитът по журналистика започна в 9:00 часа и ще продължи три астрономически часа. Кандидат-студентите трябва да покажат способност да създават цялостен и завършен писмен текст.

Изпитът по химия започва в 14:00 часа и е с времетраене четири астрономически часа. Той се състои от две части. Първата част е 20 тестови въпроса, включващи материал по неорганична и органична химия, с изборен отговор (един от пет). Отговорите на въпросите от теста се събират един час след началото на изпита.

Втората част включва 4 логически задачи (2 по неорганична и две по органична химия). Логическите задачи включват по няколко условия. Оценяват се само верни отговори на поставените в тези условия въпроси. Някои от въпросите може да се изискват обяснение на определени химични факти или закономерности. В такъв случай се очаква кратко обяснение и само на това, за което се пита.