Мнения

Военното обучение мина и на второ четене през парламента

Учениците от девети и десети клас ще имат по пет учебни часа в рамките на учебната година, в които ще преминават теоретична подготовка за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбрана на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задачите на въоръжените сили.

Това прие днес парламента като част от Закона за въоръжените сили, чието второ четене мина през Народното събрание.

Занятията ще са в часовете по задължително избираема подготовка. Няма да има практически упражнения. Такива ще има в държавните университети. В курсовете там ще се придобива начална военна подготовка.

Законът позволява и разкриване на курсове по начална и специална военна подготовка за студентите от гражданските висши училища, военни академии и висши военни училища.

Още по темата