Мнения

Военното обучение в училище започва от 1 декември

Военното обучение в училище стартира още на 1 декември, обяви министърът на отбраната Ангел Найденов на заседание на Обществения съвет по отбранителна политика.

Военната подготовка се отнася за учениците от девети и десети клас. Обучението ще е в рамките на пет часа.

„Това е допълнително към 20-те часа за придобиване на умения за реакции при криза и различни бедствия“, поясни министърът. Условията за връщането на военно обучение бяха разписани в наредба, приета от Министерския съвет.

Обучението ще се провежда в часа на класа. То ще се провежда от класния ръководител и военнослужещ, определен със заповед на министъра на отбраната, цивилен служител от териториалните структури на Централното военно окръжие или цивилно лице въз основа на сключен граждански договор.