Ученици

Води, хранително-вкусова промишленост и зърнени култури за кандидат студенти в СУ

Точно 276 кандидат студенти се регистрираха за днешния изпит по география на България, който е част от предварителната изпитна сесия в Софийския университет.

Те трябваше да пишат по една по темите: „Води на България“, „География на хранително-вкусовата промишленост в България“ и „География на растениевъдството в България. Зърнени култури“

В 272 аудитория на Ректората в 14:00 ч. доц. Милена Стефанова, заместник-ректор по учебната дейност и председател на Централната комисия по провеждане на кандидатстудентската кампания 2012 и доц. Даниела Златунова, председател на Комисията по провеждане на изпита по География на България, поставиха началото на последния за днес изпит.

Кандидатстудентската кампания продължава на 22 април с изпитите по История на България и Химия.

Още по темата