Ученици

Вместо оценки – точки на миниматурите

С точки вместо с оценките от шестобалната система ще се оценяват учениците на миниматурите в 4-и и 7-и клас. Това съобщи за „Дарик” заместник-министърът на образованието Диян Стаматов. По думите му, това ще стане факт чрез Държавния образователен стандарт за оценяването, който ще бъде качен за обществено обсъждане на сайта на министерството до края на седмицата. Стаматов обясни, че шестобалната система за оценяване не е достатъчно прецизна при изпити чрез тест, докато оценяването посредством точки е по-точно.

СпоредСтаматов новата скала за оценяване чрез точки, а не оценки, ще бъде по-справедлива за учениците. „При поставянето на много въпроси в един тест по български език или при решаването на много задачи по математика трябва да се отчитат показаните резултати на учениците при всеки положителен верен отговор. Точковата система е много по-справедлива и по-съвременна, защото тя позволява много по-голяма гъвкавост, яснота и точност при оценяването, докато при шестобалната система все пак резултатите на един ученик могат да бъдат отразени само в 2, 3, 4, 5 или 6“, каза заместник-министърът на образованието.

Източник: МОН