Мнения

Влизането в облака промени условията за бизнес и подобри услугите за гражданите в Лвов

Град Лвов, Украйна, има изградени туристически информационни центрове, които помагат на посетителите да намерят лесно интересни места за посещение, да задават въпроси и да получават информационни брошури. Служителите в Информационните центрове събират демографски данни, които градът използва за подобряване на туристическите услуги. За да модернизира ръчното събиране на информация в таблици, градът въвежда нов информационен портал, изграден на базата на Microsoft Azure, който усъвършенства точността на информацията и ускорява генерирането на отчети.

Лвoв е културният и исторически център на западна Украйна, известен с архитектурата си и с над 400-годишните си сгради (част от центъра му е обявен от UNESCO за Световно културно наследство). Туризмът е важна част от местната икономика. За да могат посетителите на града да се ориентират по-лесно и да намират интересни места за посещение, общината е изградила три Туристически информационни центъра (ТИЦ). Когато посетят ТИЦ, туристите биват замолени да предоставят данните си за националност, възраст и причина за посещение. Служителите в ТИЦ също регистрират и въпросите, зададени от туристите. Тази информация се използва, за да бъдат подобрени услугите, предоставяни от ТИЦ.

В миналото служителите проследявали тази информация, като я въвеждали в Microsoft Excel таблици, при което често се допускали грешки. Създаването на детайлни отчети отнемало много време. Вдъхновени от примера на Барселона, градската управа на Лвoв решава да премине към изграждане на електронна система за проследяване на информация, базирана на Microsoft Azure*.

Лвoв се присъединява и към инициативата на Майкрософт CityNext, която цели да помогне на градовете да трансформират начина, по който правят бизнес и служат на гражданите. Важен фактор за избор на платформата Microsoft Azure е фактът, че така на общината не се налага да изразходва средства за закупуване на сървъри, администрация и електричество, а плаща за облачни услуги, само когато са й нужни – в месеци, когато туристическият поток е по-слаб, съответно плаща по-малко. Градът очаква да спести повече от 10 000 USD само през първата година, сравнено с алтернативно не-облачно решение.
Приблизително 4 месеца са били нужни за разработване на приложението за ТИЦ, като са използвани Microsoft Visual Studio**, Microsoft Azure App Service*** и Azure SQL Database в облака****.

Интерфейсът на приложението представлява единен уеб-портал, който е използван и от служителите в ТИЦ, и от служителите в общината. След разработването на приложението, пускането му в употреба минава гладко и бързо, служителите в ТИЦ само трябва да напишат адреса в уеб-браузъра. За служителите на общината е също така лесно да генерират справки от събраната информация. Избират какви данни искат да филтрират – дати, възраст, език и т.н. и веднага получават нужната информация.

След имплементиране на решението за служителите от администрацията вече е лесно да анализират информацията и това драматично намалява времето, което им е нужно, за да създават седмични, месечни и годишни отчети. Градът планира да разшири употребата на решението – да осигури достъп до тази информация и на други членове на общността (ресторанти, хотели и др.), които могат да насочват по-правилно офертите си към туристите. Чрез информацията от решението общината може да осигури и по-правилно разпределение на градския транспорт, в зависимост от нуждите, както и да вдъхнови предприемачи за създаването на нови възможности, нови работни места и ръст на местната икономика.

След реализирането на първоначалната цел – да подобри събирането на информация в TИЦ, Лвов поема по амбициозен, нов път за трансформиране на града чрез технологиите и изграждане на имидж на модерна, добре управлявана община.

Пълна информация за решението на Лвов намерете ТУК.

Българските местни власти, които се интересуват от решения за управление на потока от гости на града, подобряване на туристическия продукт и неговото маркетиране, внедряване на иновации в обслужването на туристи, могат да имат предвид ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и ПРСР 2014-2020 като възможност за подкрепа на предвидените/желаните инвестиции. По много от програмите за трансгранично сътрудничество подкрепата за устойчив туризъм, дигитализация на културно наследство и иновации в туризма също се финансират.

* Microsoft Azure е съвкупност от интегрирани облачни услуги, които ви позволяват да сте бързи, да постигате повече и да спестявате пари. Облачните услуги в Azure включват услуги за анализ, изчисления, бази данни, мобилност, свързаност, съхранение и уеб приложения.

** Microsoft Visual Studio e съвкупност от средства и услуги за разработка, които ви помагат да създавате приложения за Майкрософт и други платформи.

*** Microsoft Azure App Service – облачна платформа за изграждане на уеб и мобилни приложения, които се свързват с данни навсякъде – и в облака и локални.

**** Azure SQL Database – релационна база данни като услуга, която позволява бързо създаване, разширяване и мащабиране на релационни приложения в облака.

За контакти и подробности, свързани с решението и продуктите на Майкрософт, които могат да бъдат полезни и във вашата работа като представители на общинска администрация, можете да се свържете на: askus_msbg@microsoft.com