Учители

“Влез в час“ с Йоана Петкова от СОУ “Христо Ботев“, Горна Малина (видео)

Преподавателят по социални науки Йоана Петкова успява да внесе промяна и динамизъм в училищната среда в СОУ Христо Ботев, с. Горна Малина.

Освен това, тя подкрепя и учениците в усилията им да създадат техен самостоятелен идеен проект – организация „(Не)Възможно е!“. Филмът провокира идеите на зрителя за това какво „възможното“ или „невъзможното“ за младите хора на България, какво означава младежко участие и нужно ли е да си „добър ученик“, за да бъдеш успешен.

Това, което обединява общите усилия на учениците и техния преподавател не е една една голяма идея или идеология, а допълващите се аспекти на техните характери. Отправили се по интересни и вълнуващи пътища (от музикалното студио до класната стая), техните многобройни лица се пресичат в сходни граждански визии, за да се обединят постепенно и образуват здрава мрежа, в която са вбримчени реални човешки съдби.