Ученици

Включете се в Дните на добри дела, 25 – 31 май 2015

Дните на добри дела включват разнообразни инициативи на местни организации и групи, насочени пряко към хората, техните нужди и възможности в цялата страна. Те са възможност за организации и хора, които са готови да реализират своя идея като отговор на местна нужда или начин да започнат или променят нещо.

Инициативите следва да са замислени и осъществени от местни организации. Хората сами да решават какво е важно за тях и от какво имат нужда, какво и как ще организират, сами да намират най-доброто решение, да изберат деня и начина за изпълнение и сами да участват в него.

Дейностите следва да са разнообразни – образователни, културни, социални, спортни и др. Насочени са към хора от всички възрасти и с участието на доброволци от всички възрасти.

Фондация Лале ще подкрепи най-интересните 100 инициативи с грантове до 100 лева.

Краен срок: до 25 май 2015 г.

Още инициативата