Училища

Вицепрезидентът Маргарита Попова подкрепи междуетническата толерантност

Вицепрезидентът Маргарита Попова даде ясен знак за подкрепа на междуетническата толерантност, ромската интеграция и развитието на училищата в малките населени места.

При посещението си в Основно училище „Христо Ботев“ – с. Каспичан на 28 септември Вицепрезидентът се включи в кампанията „Заедно сме по-добри в… училище“ и отправи своите послания по време на кръгла маса за образованието в малките населени места.

„Заедно намираме решения“ – това написа г-жа Попова, след като засади дърво на толерантността и приятелството в двора на ОУ Христо Ботев  в село Каспичан. Тя посети училището в рамките на националната кампания „Заедно сме по-добри в училище“, която се провежда под нейния патронаж и се организира от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и 170 училища от цялата страна.

„Надявам се да чуем от какво имат нужда училищата в малките населени места. Да чуем гласа на тези хора в Парламента и да направим така, че като сме тръгнали да правим нов закон и реформи в образованието този път първо да чуем мнението на хора, които знаят и могат. Всичко ще бъде много по-ефективно, ако пренасяме посланията им там, където се вземат решенията“, заяви вицепрезидентът откривайки дискусията за образованието в малките населени места.

Преподавателите от училищата в Шуменска област, участващи в програмата за намаляване на отпадането на ромските деца „Всеки ученик ще бъде отличник“ пожелаха държавата да се ангажира с участие във финансирането на т. нар. „маломерни паралелки“ в учебните заведения от малки населени места. Учителите предложиха да бъде иницииран национален форум с представители на педагози от малките училища в страната, а от своя страна Маргарита Попова ги покани да посетят Администрацията на президента в Деня на толерантността, 16 ноември, където диалогът да продължи.

Източник: amalipe.com