Учители

Висшите училища трябва да дават по-добра подготовка на педагозите

Според учителите висшите училища трябва да дават по-добра подготовка на педагозите за работа с деца. Те са привърженици и  на системната квалификация и преквалификация  на педагозите.  

По-опитните преподаватели не скриха мнението си, че засилването на мотивацията към учителска кариера е обвързано и с повишаване на възнаграждението.

Аз съм оптимист. Убеден съм, че въпреки някои тревоги от настъпващите с новия закон промени, вие, колеги, сте готови да се справите с предизвикателствата, обърна се към учителите заместник-министърът на образованието Диян Стаматов.

Източник: МОН