Училища

Висшистите биха предпочели университет в чужбина

35% от завършилите висше образование биха предпочели университет в чужбина (35%) или чужд университет/филиал в България (9%), но все пак и при тях делът на предпочитащите български университет е най-висок (41 %), показват данните от национално представително проучване на общественото мнение, осъществено от Института за модерна политика, пише БГНЕС.

Проучването установява висока степен на съвпадение на критериите за нивото на университетите, които има широката общественост, с тези на експертите-професионалисти на Министерството на образованието и науките.

На първо място и гражданите, и експертите поставят като критерий за предимствата на един университет професионалната реализацията на неговите възпитаници и връзката с пазара на труда. На второ място респондентите открояват нивото на учебния процес и състоянието на учебната база, а на трето по значимост подреждат нивото на преподавателския/академичния състав на университета.

Репутацията, използването на информационни технологии, социално-битовите удобства и др. остават по-назад в критериите, които формират мнението на респондентите за дадено висше училище.