Институции Училища

Вижте тази некоректна схема за източване на пари от образователната система

От известно време в системата на образованието функционира схема за легално източване на училищните бюджети, която се е активизирала през последните месеци.

Схемата е свързана със Закона за достъп до обществена информация и се състои в следното: на официалният училищен имейл е получено писмо с искане за информация по ЗДОИ. Искането може да е абсолютно елементарно и на пръв поглед почти безсмислено (например, досега е изпращан имейл с искане за информация за разписанието на часовете, за броя на пенсионираните учители в съответното училище), на които един ангажиран човек може и да не обърне внимание – всеки получава десетки спамове и исканата информация често е толкова безсмислена, че човек лесно може да се заблуди, че това е несериозен имейл и да го игнорира. Съгласно чл. 24 от ЗДОИ обаче (дори и да не е цитиран в самото заявление), това писмо се счита за официално подадено, ако е изпратено на съответния официален имейл. Съгласно Закона всяка институция, която е получила подобно искане за информация задължително трябва да отговори  на това писмо. Не е задължително да бъде предоставите исканата информация, ако тя попада под някакви рестрикции, но задължително трябва да бъде отговорено. Срокът за това е 14 календарни дни според Чл. 28. (1), който гласи следното Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране; (2) В срока по ал. 1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.)

Какво обаче се случва в голямата част от случаите:

1. Пращат имейл с някакво измислено искане – обикновено преди празници, които също влизат в 14-дневния срок

2. Директорът не обръща внимание и не отговаря на имейла

3. Заявителят подава жалба и съди училището, заради това, че му е отказан достъп и е нарушен ЗДОИ.

4. Съдът постановява съответният директор да отговори на искането, за да спази ЗДОИ, и да плати разноските по дело. Жалбоподателят, който работи с един и същи адвокат, представя доказателства за огромен адвокатски хонорар, които трябва да му бъдта възстановени.

Към момента има случаи, при които на директори им се е наложило да платят разноски по делото от по 3000 лв.

Имейлите, които се получават са със следното съдържание:

МОЛЯ, на основание чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация да ми бъде предоставена следната информация, свързана с лицата заемащи педагогически длъжности в повереното Ви училище:
1. Брой лица, придобили и упражнили правото си на пенсия, но продължават да работят;
2. Брой лица, придобили право на пенсия, но не е упражнено;
3. Брой лица без педагогическа правоспособност.
Поисканата от мен информация, ако засяга трети лица или съдържа лични данни, съм съгласен въпросните данни и имена да бъдат заличени.
Желая да получа информацията по реда на ЗДОИ на e-mail: ….

Така например, на 28 януари (когато Великотърновскат област е в грипна ваканция) подобен имейл е получен от всички училища в областта. Срокът за отговор е 14 календарни дни, но активната работа на училищата ще бъде подновена на 6 февруари, когато 9 дни вече са минали. Най-вероятно за този период училищната поща ще е пълна с кореспонденция и едва ли директорът ще успее да отговори навреме на всички писма. Неотговарянето на това писмо обаче ще нанесе сериозни щети на училището.

Затова,  бъдете особено внимателни, когато получите имейл с искане за достъп до обществена информация. Проверявайте и СПАМ пощата, защото имейлът може да е там, но пак се счита за получен.

Източник: amalipe.com