Ученици

Вижте задачите на миниматурите в четвърти клас (примери)

Миниматурата в 4-ти клас и задачите, с които ще трябва да се справят хлапетата на двата изпита в края на май, станаха повод за притеснение у родители и учители.

„Монитор“ прегледа примерните модели за националното външно оценяване (НВО) по български език и литература и математика, публикувани на сайта на просветното министерство.

От тях става ясно, че тестът по БЕЛ включва три части с различен брой задачи. Първата е диктовката на текст, съдържащ между 40 и 60 думи. За написването му децата ще имат на разположение около 10 минути, а след това за същото време ще трябва да се справят и с между 6 и 10 задачи с избираем отговор към същия текст. При оценяването на диктовката ще се следи за правописни, но не и за пунктуационни грешки.

Втората част от теста на миниматурата по БЕЛ се състои от текст и задачи за четене с разбиране към него – три с избираем отговор и шест със свободен. За да се справят с това, малчуганите ще имат на разположение 25 минути. В примерния модел на НВО на просветното министерство за задачите с кратък свободен отговор е заложено четвъртокласниците да посочат две причини защо биха прочели книгата, от която е текста. На разширените задачи с отворен отговор пък в рамките на 3-4 изречения трябва да обяснят какво ще пожелаят на свой любим роднина за рождения му ден. В третата част от матурата по БЕЛ за 15 минути в рамките на 3-5 изречения четвъртокласниците трябва да проявят творчество. Те ще трябва да се справят с една от следните задачи: да създадат текст по картинка и набор от посочени думи, кратък текст по картинки, да редактират текст, или пък да отговорят на даден въпрос.

На националното външно оценяване по математика децата ще имат 25 задачи. 18 от тях са с избираем отговор, като може да се наложи да избират цифра, която да поставят в празното квадратче, за да се получи правилно уравнение. Децата ще имат и 5 задачи с кратък свободен отговор (число). Например, те ще трябва да напишат колко е обиколката на равнобедрен триъгълник, ако знаят дължината на бедрото и основата му. Учениците имат и две задачи с разширен свободен отговор. За да се справят с първата, трябва да представят цялото ѝ решение. На втората задача със свободен отговор пък от едно условие трябва да справят с решението на три различни подточки.

Резултатите от миниматурата се изразяват в брой точки, без да се приравняват в оценка, и се вписват в удостоверението за завършен начален етап основно образование. Те могат да се вземат предвид само за четвъртокласниците, които искат да кандидатстват в профилирана гимназия с профил „Математически“ или „Природни науки“.

Примерен модел на националното външно оценяване по български език и литература

Примерен модел на националното външно оценяване по математика

Източник: monitor.bg