Ученици

Видео конкурс ”Какво означава Обединена Европа за теб?”

Генерална дирекция по разширяването на Европейската комисия обяви видео конкурс на тема “Какво означава обединена Европа за теб?” за млади хора (на възраст 13-15) от държавите-членки на ЕС, както и от страните кандидатки и потенциални кандидати от Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция).

Всеки участник може да кандидатства само с едно видео с дължина до 1 минута.

Краен срок: 10 април 2015 г.

Още информация