Ученици

Видеоконкурс на ILO за млади хора

Международната организация на труда (International Labour Organization – ILO) организира конкурс за видео, посветено на последиците от безработицата за младите хора и техните общности.

Видеото следва да е до две минути и да са на английски, френски или испански език (при другите езици се очакват субтитри на споменатите 4 езика).

Могат да участват младежи на възраст от 18 до 29 години. Краен срок на конкурса е 10 април 2012 г.

Повече подробности за конкурса прочетете тук