Мнения

Взехте ли своя наръчник “Добре дошли в училище, родители“?

Тръгването на училище е много специален момент не само за децата, но и за родителите и учителите им. Това е моментът, в който малките хора преодоляват важно стъпало  в живота, придружавани от семейството и учителите си.

Именно от взаимодействието между най-важните за него хора – учителите и семейството, зависи израстването и развитието на детето. Наръчникът за родители на първокласници „Добре дошли в училище, родители“ е помагалото, което може да помогне на конструктивния диалог между училището и семейството и да помогне на родителите да влязат по-подготвени в училищната среда.

За какво е важно да се говори с децата преди училище? Колко джобни трябва да получават в първи клас? Трябва ли децата да имат мобилни телефони? Това са все въпроси, които вълнуват както учителите, така и родителите. Наръчникът им дава инструментите, от които се нуждаят, за да намерят заедно отговорите на важните въпроси във възпитанието на децата.

В тази малка книжка се говори за още много неща – от класната стая до училищните тоалетни,  от спорта и езиците до изкуството и домашните.

Подкрепата, която наръчникът събра през изминалите години както от учители, така и от родители, позволи тази година, с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката и „Виваком фонд“ да бъдат създадени и разпространени 62 000 броя от книжката.

Всяко училище трябва да получи в РИО достатъчно наръчници за всички родители на първокласници.

Ако все още не сте получили наръчника, попитайте за него във вашето училище или РИО.