Институции Ученици Училища Учители

Вероника Рачева: Тийноватор дава хоризонт на младежите за живота след училище

Вероника Рачева е програмен директор на програмата Тийноватор” 2021/2022 към фондация „Прознание”. Тя насърчава създаването на стартъп клубове в българските училища. Ментори-предприемачи помагат на ученици в 10.  и 11. клас да стартират собствен бизнес. Програмата набира участници – училища и ученици за новия си сезон. Протича като безплатна извънкласна дейност на живо или онлайн, и е одобрена от МОН и подкрепена от РУО-София. Единственото, което учениците трябва да направят, е да попълнят заявка за участие (shorturl.at/iwIMY). В Тийноватор чрез практически дейности, игри, предизвикателства и преживявания развиват редица ценни умения, които им помагат да бъдат по-ефективни не само в училище, но и да се реализират успешно в живота си. Ролята на учителите и директорите е да информират и мотивират учениците да направят тази първа стъпка. За да се сформира един стартъп клуб в дадено училище, е необходимо да се включат между 10 и 20 ученици. Всяко училище, което се включи в програмата, става партньор на Тийноватор и получава възможности за отразяване в медийни изяви и комуникационни материали.

– Защо е важно да се изучават и да се практикуват предприемачески знания и умения в училище? Как учениците възприемат тази материя?

Ранното усвояване на предприемачески умения помага на учениците да развиват креативността си, учи ги да вземат решения, да управляват времето си ефективно, да работят в екип и да намерят своето място в него. Тийноватор дава хоризонт на младежите за живота след училище и в крайна сметка подготвя отрано не само предприемачи и създатели на стартъпи, но и бъдещи кадри за пазара на труда.

Опитът ни с програмата досега сочи, че учениците на 16-18 години са напълно готови за този тип знания и умения, проактивни са и работата им по проектите им помага да изявяват креативността си. Също така, отрано свикват да формулират бизнес идеи, да търсят решения на проблеми на общността, в която живеят, и на обществото.

– Как клубовете на Тийноватор се вписват в атмосферата на училището? Създават ли допълнителна стойност за учениците?

Работим много успешно с директорите, заместник-директорите и класните ръководители на българските училища. Програмата протича като безплатна извънкласна дейност и е одобрена от МОН и подкрепена от РУО-София. Когато срещите между менторите са на живо, те се случват на територията на училищата. Програмата на Тийноватор допълва официалната учебна програма в училище – дава знания и умения, които не се преподават в часовете. Дава и допълнителна възможност учениците да развият и изявят своите силни страни и таланти.

– Кои са уменията, които учениците тийноватори придобиват в програмата и използват в училище?

В Тийноватор учениците чрез практически дейности, игри, предизвикателства и преживявания развиват редица ценни умения, които им помагат да бъдат по-ефективни не само в училище, но и да се реализират успешно в следващите етапи от живота си като студенти, създатели на стартъпи, социални предприемачи, фрийлансъри или ключови служители в големи компании. По пътя, който извървяват с помощта на своите ментори в хода на учебната година, учениците изпробват и надграждат своите умения за решаване на проблеми чрез креативност, работа в екип, меки умения, умения за презентиране и публично говорене, за водене на преговори, изграждане на партньорства и пр.

Самата учебна програма, която менторите следват включва доказани практики, базирани на Design Thinking и е валидирана от преподаватели от Станфордския университет. В Тийноватор има две ключови събития, които дават възможност на участниците да се изявят пред инвеститори, представители от бизнеса и стартъп средите – това са Уикенд на идеите, който се провежда в средата на програмата с участието на всички стартъп клубове и Национално състезание в края на програмата. За участниците това е допълнителна възможност не само да демонстрират своите умения и да сравнят прогреса си с останалите, но и да изградят ценни контакти с доказани професионалисти.

– Кои са предприемаческите идеи и проекти на Тийноватор, с които се гордеете?

Гордеем се с всеки един проект, тъй като той означава, че учениците са извървели пътя и са стигнали до края на програмата, която протича от октомври до май, под формата на седмични срещи с менторите. Опитваме се да учим учениците, че е важен процесът, а не победата.

В хода на работа те разбират, че понякога грешките и провалът могат да ги научат на безценни уроци, които да им отворят нови възможности и хоризонти. Ако минат през програмата в една година, те са готови да направят следващ стартъп, да реализират следваща инициатива или проект, без значение с каква насоченост е, защото вече познават пътя.

През трите години на Тийноватор имаме много интересни идеи, генерирани благодарение на креативността на учениците. Някои от тях са привлекли реални инвестиции, които да ги превърнат в работещ бизнес. Такъв пример е компанията EduBots, която функционира втора година и предлага сглобяеми роботи, с които по-малките ученици да се учат да програмират. Екипът зад EduBots спечели състезанието през учебната 2019-2020 година и беше подобаващо оценен от членовете на журито от инвеститори, някои от които решиха да вложат средства в нейното развитие.

– Каква е ролята на учителите, на директорите на училището за успеха на предприемаческата идея на учениците?

Ролята на учителите и директорите е ключова за разширяването на обхвата на програмата. Онлайн форматът, който развиваме в последните 2 години, ни дава възможност да достигнем до повече населени места, в които няма достъп до подобни инициативи, насочени към развиването на предприемаческото мислене и умения. Затова нямаме ограничения, свързани с населено място на нашите училища-партньори. Това, с което директорите и учителите могат да ни подкрепят, е да а се свържат с нас и да пожелаят Тийноватор да влезе в тяхното училище. Следващите стъпки са да разпространят сред учениците от 10. и 11. клас информация за възможността и начина да се включат в програмата чрез училищните психолози, класните ръководители и комуникационните канали на училището. Също така, нашият екип е на разположение да направи презентация пред потенциалните участници онлайн или при възможност на живо.

Участието в програмата е напълно безплатно и единственото, което учениците трябва да направят, е да попълнят заявка за участие (shorturl.at/iwIMY ), след което ще се свържем с тях. Тук ролята на учителите и директорите да информират и мотивират учениците да направят тази първа стъпка е изключително важна и ние много разчитаме на тях.

Обикновено, за да се сформира един стартъп клуб в дадено училище, е необходимо да се включат между 10 и 20 ученици. Когато има повече желаещи, се сформират и повече стартъп клубове. Ако има възможност срещите между менторите и учениците да се провеждат присъствено, разчитаме на директорите да ни подкрепят, предоставяйки ни помещение в сградата на училището, в което да се провеждат срещите.

Всяко училище, което се включи в програмата, става наш партньор и получава редица възможности за отразяване в нашите медийни изяви и комуникационни материали. В момента разработваме и специален бадж, който училищата-партньори ще могат да публикуват на своите интернет страници, така че да споделят, че са част от инициативата.

– Как работите с ментори и с клубовете на живо?

Когато условията позволяват, менторите и учениците се срещат на територията на училището, в помещение, предоставено от директорите. Срещите са веднъж седмично, за два учебни часа (90 минути).

Когато ситуацията налага, срещите преминават в специално подбрана за Тийноватор онлайн среда с видеоконферентна връзка и много инструменти за съвместна работа, така че взаимодействието между менторите и учениците да продължи по максимално ефективен начин.

Менторите следват учебната програма на Тийноватор, която превежда участниците през етапите на сплотяване на клуба и събуждането на креативното мислене до формирането на по-малки екипи и генерирането и реализирането на работещи стартъп проекти. Едновременно с това в хода на целия процес има и много възможности за неформална комуникация и участие в съпътстващи събития – уъркшопове, срещи с успешни предприемачи от България и чужбина, нетуъркинг инициативи и пр., които дават много добавена стойност на програмата.

Снимки: Илиян Ружин