Училища

Вдигна се броят на защитените училища у нас

Трета по ред актуализация на списъка със защитените училища в България беше направена и публикувана вчера с решение на правителството. Така броят на учебните заведения, които няма да се закрият, въпреки липсата на достатъчно ученици вече е 103. Досега те бяха 74.

Новите учебни заведения, които ще се ползват със защита от държавата, са предимно в села. Допълнителна субсидия ще получават основното училище в с. Елешница, училището в гр. Грамада, основното училище в с. Остров, училищата в с. Нановица, с. Костино, гр. Земен, гр. Никопол, с. Бяла, с. Средец, с. Баните, с. Павелско, с. Риш, с. Егрек., уточнява в днешния си брой вестник „Сега“.

Право на защитен статут получават школа, чието закриване ще доведе до пътуването на минимум 10 деца в задължителна училищна възраст на разстояние от минимум 20 км. Тези училища получават допълнителна субсидия от 25 000 лв. за постоянни разходи, допълнително средства към издръжката на един ученик и ако това не стига – изравнителна субсидия, която да покрие разликите в бюджета за съответната година спрямо предходната.

Редица фактори обаче могат да окажат своето влияние върху размера на списъка. На преден план е демографският проблем, след това идва и отливът от селата и изобщо по-малките населени места. Няма да е изненада при засилване на ефекта от тези проблеми да се потърси нов подход към училищата. Сегашният статут бе добавен в Закона за народната просвета през 2008 г.