Учители

Вдигат учителските заплати с 20% от 1 януари

Индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти се увеличават с не по-малко от 20 процента от 1 януари 2019 година.

Това предвижда подписаният в края на ноември 2018 г. Анекс към Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование.

От 1 януари 2019 г. минималната основна работна заплата на директор на училище, на детска градина и на обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор – 1065 лв., на педагогическите специалисти – учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт – 920 лв., на старши учител и старши възпитател – 955 лв. На главен учител и главен възпитател – 1005 лв., става минималната основна заплата.

Предвидени са 39 милиона лева за увеличение на индивидуалните основни работни заплати на непедагогическия персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя.

Анексът предвижда промяна и при назначаването на психолози, педагогически съветници или социални работници. Една щатна бройка от тези специалисти ще се разкрива при над 350 ученици в училище, а не както сега при над 400 ученици, а две щатни бройки – при над 800 ученици, досега това се правеше при над 900 ученици в училище.

„С този анекс изпълняваме ангажиментите си към учителите, всички те са най-важни за системата“, заяви при подписването министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите на председателя на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева през тази година са договорени най-добрите финансови параметри за образованието.

Източник: marica.bg