Институции

Вдигат с 50 лв. стипендиите на македонските студенти у нас

По-високи стипендии ще получават чуждите студенти с български корени, македонските студенти и тези, които учат в българските държавни университети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен. Месечно те да взимат 200 лева – с 50 повече от сега, предвижда проект за изменение на постановление 90/2000 г. на Министерския съвет, внесен от министъра на образованието Красимир Вълчев. Ако проектът бъде приет в предложения вид, стипендията ще бъде увеличена от 1 септември.

Приетите по постановленията за чуждите граждани от българска народност (ПМС 103) и за прием на граждани на Македония (ПМС 228) първокурсници имат право да получават месечна стипендия в продължение на 12 месеца, без значение от успеха си. След първата година средният им успех трябва да бъде не по-нисък от 4,00.

По двете постановления през 2016/2017 г. у нас са учили 1700 студенти, с 526 повече от 2013/2014 г. Размерът на стипендията беше увеличен последно през 2015 г. – от 105 на 150 лева – и въпреки това значително изостава спрямо издръжката, посочва в мотивите си за предложението Вълчев.

„Следва да се вземе предвид, че по-голямата част от студентите, обучаващи се по горепосочените постановления, произхождат от райони с нисък жизнен стандарт (напр. в Молдова, Украйна – бел. ред). Ниският размер на стипендията сериозно разколебава тяхното желание за обучение в Република България, особено когато имат възможност да се обучават в съседни страни, предлагащи значително по-високи стипендии. Досегашният размер на стипендията демотивира за обучение в български висши училища и чуждестранните студенти, кандидати за участие в образователния обмен със страните, с които Република България има двустранни договорености. Повишаването на размера на стипендията ще допринесе за осъществяването на националната политика за привличане към родината на младите ни сънародници зад граница. То би подпомогнало повишаването на конкурентоспособността на българските държавни висши училища в условията на силна международна конкурентна среда и би стимулирало трансграничната студентска мобилност и интернационализирането на обучението в системата на българското висше образование“, допълва той.

Източник: offnews.bg