Институции Учители

Вдигането на заплатите не е достатъчно, трябва уважение към учителя, заяви Вълчев

Целта ни е увеличението на заплатите да бъде с 20% за всички учители от 1 януари 2019 година, като по вътрешни механизми за училищата може да има по-големи увеличения на един спрямо друг преподавател.

Това каза пред БНТ министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Предвидили сме допълнително 25 млн. лева за дейности по интереси, каквито не са заделяни от години, съобщи Велчев. Той посочи, че са предоставени допълнителни средства и за мотивиране на учители в малки и отдалечени населени места.

Ако имаме добри учители, ще имаме добри специалисти във всички останали сфери. Доброто образование зависи най-вече от това дали ще имаме добри и мотивирани учители. Предстоят още два бюджета, за да изпълним ангажимента си за двойно увеличение на учителските заплати, заяви образователният министър. По думите му, ако всичко върви по план, двойното увеличение на учителските заплати ще бъде факт през 2021 година.

Той наблегна на данните на статистиката, че в момента почти половината от заетите са на възраст на 10 години от пенсионната, като през следващите десетилетия се очаква недостиг във всички сфери на пазара на труда.

Заплатата е най-важният фактор. Днес е много по-трудно да мотивираме един млад човек да стане учител, отколкото преди половин или един век. Следващата година за първи път от десетилетия учителската заплата ще надвиши средната за страната. Не е достатъчно обаче само увеличението на възнаграждението, необходимо е да има обществено уважение, родителите да научат децата си да уважават учителите, да има партньорство и доверие между родителите и учителите. Може би днес много по-трудно се печели доверие, може би учителската професия е загубила част от статуса си. Не е като преди половин век – възрастен човек ми разказа, че учителят, като го е бил в училище, след това и вкъщи са го били. Това е показателно за доверието, което родителите са имали към учителите. В днешно време не може да се говори за такива методи, но все пак това е показателно, посочи министърът на образованието.

Учителите трябва да направят така, че да взаимодействат максимално с родителите и да спечелят доверието им, добави той.

Имаме проблем и с функционалната грамотност на децата. Може би двете най-големи предизвикателства пред нас са включването на всяко едно дете в образователната система и подобряването на функционалната грамотност, каза още Красимир Вълчев.

Източник: novini.bg