Институции Ученици Училища

Варненско училище работи по международен проект насочен към ученето през целия живот

От месец ноември 2018г. основно училище „Захари Стоянов“, град Варна работи по международен проект „Read to Animate“, програма Erasmus+ в партньорство с училища от Португалия, Гърция, Италия, Полша и Естония.

Проектът има за цел да развива у учениците компетенции като екипна работа и взаимодействие, комуникация на чужд език, компютърни умения позовавайки се на базовите компетенции четене и писане. Чрез създаването на кратки анимирани филми са обединени знанията по литература, култура, история и се представя културното наследство на всяка държава.

Директорът на училището, г-жа Тодорка Колева, споделя че настоящият проект се явява продължение на едно успешно реализирано партньорство по програма Коменски, тъй като с училищата от Полша и Гърция училище „Захари Стоянов“ е работило и през 2009-2011 година, което е маркер за устойчиво развитие.

От 26.11. до 01.12.2018г. учители и ученици от ОУ „Захари Стоянов“, гр. Варна взеха участие в първа работна среща по проект „Read to Animate“ в гр. Еспосенде (Португалия). По време на срещата участниците се запознаха с различни техники за направата на анимация, създадени бяха международни екипи, които трябваше съвместно да изработят и представят кратък анимационен филм.

От 10 до 17.03.2019г. учители и ученици от ОУ „Захари Стоянов“, гр. Варна взеха участие в работна среща по проект „Read to Animate“ в гр. Летояни, Таормина (Италия). Българските участници представиха презентации за литературния герой Хитър Петър, за мартеницата като символ, за български автори, любими литературни герои и книги. Участваха в екипни дейности свързани с технологиите, музиката и танците. Запознаха се с историята, културата и традициите на Сицилия.

Проект „Read to Animate“ съчетава в себе си насърчаване на четенето и креативното мислене сред младите хора и развитие на дигиталните компетенции. Осъществените по проекта дейности са представени на Първа конференция за училищни и ученически библиотеки на тема „Ученическите библиотеки и поколението Z – възможности и предизвикателства“.

Източник: teacher.bg