Ученици

Варненски ученици искат електронно обучение

Създаване на електронно училище, като допълнение към традиционното, са предложили учениците – членове на Детския парламент във Варна, по време на дискусия с представители на инспектората по образованието, образователното министерство и общината.

 

По време на срещата са били изтъкнати предимствата на този тип обучение, като същевременно е отбелязана и нуждата от присъствие в час и че системата за виртуално училище трябва да служи не като заместител на класическото образование, а като допълнение.

 

Участниците в дискусията са отбелязали, че виртуалното училище е особено полезно при принудителни ваканции, продължително отсъствие на ученици от училище (напр. по здравословни причини) и др.

 

Системите за електронно обучение предоставят възможност както учениците, така и родителите непрекъснато да са във връзка с училището и учителите по всеки въпрос от училищния живот. Предоставят също така и богати възможности за използване на интерактивни средства за преподаване и учене, които ангажират вниманието на учениците значително повече и последните научават учебния материал по-бързо и с по-малко усилия.

 

Електронните системи за обучение са и особено полезни при дистанционното обучение, предвидено в нормативната уредба.

 

Според началникът на РИО Варна – Николинка Даскалова, две частни варненски училища в града вече използват система за електронно обучение, но би било хубаво да се приложи и в други училища.

 

Немалко български училища вече използват най-съвременни продукти за електронно обучение – те са внедрили системата Live@edu на Microsoft, възможностите на която която в Teacher.bg описахме тук, а тук се намира видеогалерия със записи на прилагането Live@edu в български училища. Подробности на български език за Live@edu има в специализирания български портал за системата – http://www.liveedu.bg/, където учителите могат да обменят опит и мнения.