Училища

Варненска гимназия се разбунтува срещу директор

Учители са готови да напускат, а учениците – да бойкотират школото, ако като директор на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ във Варна бъде възстановена Магдалена Вуцова, информира ВарнаУтре.

Вуцова е била уволнена през юли 2014 година след проверка, която открива финансови и счетоводни нарушения в работата й, липсващи документи, както и неизпълнение на служебните задължения.

На базата на документ за инвалидност пък бившата директорка оспорва заповедта за уволнение и със свое решение от 24 септември Върховният касационен съд я връща на работа. Вуцова трябва да бъде възстановена като директор в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ на 8 октомври, когато изтича двуседмичният срок.

Пом.-директорът по административно-стопанска дейност Галина Иванова е изпратила писмо до служебния образователен министър, в което разказва за скандални прояви от страна на Вуцова.

За краткото време, за което Калина Нушева е поела Строителната гимназия, нещата рязко са се подобрили, единодушни са и ученици, и учители. Приемът в гимназията дори е увеличен с две паралелки. Едната от които е напълно нова за страната – „Архитектурна реставрация“, която е създадена в отговор на искане на бизнеса и общината.