Варна ще дава над 70 млн за образование

Варна ще дава над 70 млн за образование

Със 71 202 000 лв за образование ще разполага през 2012 г. община Варна, информира местният всекидневник “Черно море”. Парите са с около 2 млн. повече отколкото през миналата година.

Бюджетът осигурява работата в училищата, детските градини и другите образователни звена, като Общинския детски комплекс и НАОП „Николай Коперник”.

В морската столица са категорични, че образованието е приоритет за града, въпреки все по-разпростиращите се пипала на икономическата криза.

58 640 102 лв. от предложената сума са за държавно делегирани дейности. Близо 12 000 000 лв. се отделят за общински дейности. В 103 учебни заведения се прилага системата на делегиран бюджет.

Към системата от тази година се присъединяват и детските градини. В делегираните бюджети на учебните заведения се включват осигуряването на заплатите, необходимите други възнаграждения, осигурителните вноски и други плащания.

Предвидени са средства за квалификация на учителите. Със 110 000 лв. се осъществява новата програма за образователна интеграция на деца в неравностойно положение. Продължава изпълнението на програмите за насърчаване на научни разработки, занимания на децата с шах, за стимулиране и подпомагане на талантливи деца и др.

Още по темата

Коментари във Facebook