Мнения

Варна ще дава над 70 млн за образование

Със 71 202 000 лв за образование ще разполага през 2012 г. община Варна, информира местният всекидневник „Черно море“. Парите са с около 2 млн. повече отколкото през миналата година.

Бюджетът осигурява работата в училищата, детските градини и другите образователни звена, като Общинския детски комплекс и НАОП „Николай Коперник“.

В морската столица са категорични, че образованието е приоритет за града, въпреки все по-разпростиращите се пипала на икономическата криза.

58 640 102 лв. от предложената сума са за държавно делегирани дейности. Близо 12 000 000 лв. се отделят за общински дейности. В 103 учебни заведения се прилага системата на делегиран бюджет.

Към системата от тази година се присъединяват и детските градини. В делегираните бюджети на учебните заведения се включват осигуряването на заплатите, необходимите други възнаграждения, осигурителните вноски и други плащания.

Предвидени са средства за квалификация на учителите. Със 110 000 лв. се осъществява новата програма за образователна интеграция на деца в неравностойно положение. Продължава изпълнението на програмите за насърчаване на научни разработки, занимания на децата с шах, за стимулиране и подпомагане на талантливи деца и др.

Още по темата