Учители

Варна води в допълнителната квалификация на учителите

Варна е градът с най-голям брой учители, участвали в квалификационни курсове през миналата година. На второ място е област София, следва Пловдив, непосредствено след това се нарежда Бургас.

Общо 2417 учители от област Варна са участвали в допълнителните квалификационни обучения на Националния педагогически център. Обученията, проведени от регионалното подразделение на центъра, са в 13 направления.


Броят учители от София – град, преминали обученията на Националния педагогически център е 1847, а от Пловдив – 405.


Броят учители, придобили допълнителна квалификация по интерактивните методи на обучение в област Варна е 426, което нарежда категорията на трето място. Най-голям брой учители – 841, са преминали поддържащ курс за поддържаща квалификация по тяхната специалност. На второ място е обучението за справяне с агресията на децата и разрешаването на конфликти в различни групи и ситуации, от което са се възползвали 437 учители.


167 учители са преминали обучение по разработване и защита на проекти, 146 по превенция отпадането на ученици от средното образование и 138 са проявили интерес към развитие на уменията им за работа в екип.


В програмата на обучението по отделните курсове са били включени и безопасност на движението, работа с родители, отношения в мултиетническа среда и гражданско образование.