Ученици

Вариант I на ДЗИ по философски цикъл, физика и астрономия

Днес, 28 май 2015 г., в 7:00 часа Георги Дянков, редактор на списание „Природни науки“, изтегли Вариант I за третия държавен зрелостен изпит по желание на ученика по учебните предмети философски цикъл, физика и астрономия.

Изпитът започна в 8:00 часа и е с продължителност 4 астрономически часа.