Ученици

Вариант 1 на ДЗИ по желание

На 31 август 2015 г. в 7:00 часа журналистката от вестник „АзБуки“ Галя Младенова, в присъствието на заместник-министър Ваня Кастрева и г-жа Евгения Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН, изтегли Вариант I за държавния зрелостен изпит по желание на ученика.

Изпитът е с продължителност 4 часа, а за зрелостници със специални образователни потребности – 6 часа.

С този изпит завършва сесията август-септември за провеждане на държавни зрелостни изпити за учебната 2014/2015 година.