Ученици

Вариант 1 за ДЗИ по биология и здравно образование, испански и италиански

Днес, 27 май 2015 г., точно в 7:00 часа Галя Младенова, журналистка от вестник „АзБуки“,  изтегли Вариант I за третия държавен зрелостен изпит по предмет по желание на ученика по следните учебни предмети: биология и здравно образование, испански език и италиански език.

Изпитът започна в 8:00 часа и е с продължителност 4 астрономически часа.