Мнения

Ваня Кастрева ще участва в информационно събитие по проект “Нов шанс за успех“

На 9 октомври 2015 г. в 10.00 часа заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева ще посети СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Крупник, област Благоевград, където ще се запознае с дейностите по проект „Нов шанс за успех“, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3-01 „Ограмотяване на възрастни“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ и е насочен към неграмотни и слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат статут на ученици. Целта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и до реализацията им на пазара на труда.

След обяд от 14:00 часа в конферентната зала на хотел „Езерец“ в гр. Благоевград ще се проведе пресконференция за местните и националните медии на тема: Проект „Нов шанс за успех“ – очаквани и постигнати резултати от изпълнението на проекта.

Инициативите са част от информационно събитие, което ще се проведе от 8 до 10 октомври 2015 г. в гр. Благоевград във връзка с приключване дейностите по проекта.