Учители

Ваня Кастрева: Цялата професионална гилдия чака Новия закон

„За цялата професионална гилдия това документът, който се внесе в Народното събрание е един дългоочакван закон. Пред народните представители стои изключително отговорната държавническа задача да вземат в свои ръце създаването на закон, който касае националната идентичност, националните приоритети и бъдещето на държавата ни поне десетилетия напред“, смята в интервю за „Стандарт“ зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева.

„Аз очаквам да се стигне до съгласие по всички спорни зададени норми. Част от въпросите, които вече се дискутират в публичното пространство, са за самостоятелната форма на обучение, за видовете институции, за учебните програми за всеки общообразователен предмет, които се предлага да са за етап от обучението, за подкрепящата среда и децата със специални образователни потребности, за финансирането от държавния бюджет на децата и учениците, които се обучават в частните детски градини и училища“.

„Законът като цяло е добре разписан. Дебатите по текстовете са доказателство, че има въпроси, които са обществено чувствителни и никога няма да съберат абсолютната подкрепа на цялото общество. Нашата задача е да работим за обществения интерес, да защитим правата на децата и издигнем обществения престиж на учителската професия“.