Учители

Ваня Кастрева: Учителят освен да предава знания, трябва и да мотивира

Зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева отговори на въпрос на в-к „Аз Буки“ по темата за критериите за оценяване на учениците. Според Наредба 3 те се подготвят от тези, които оценяват и затова някои специалисти в сферата смятат, че това води до големи разлики в оценките.

„Преподаването, ученето и оценяването са неразривно свързани. Оценяването, като част от този процес, регистрира какво знаят и могат учениците. Трябва да се отчете и мотивиращата и окуражаваща функция на оценяването. То трябва да разпознава всеки индивидуален успех на ученика и да следи неговия прогрес“, смята Кастрева.

„И това не е въпрос на проста аритметика. В учебните програми към всяка тема са изведени очакваните резултати, които трябва да бъдат постигнати, както и новите понятия, които трябва да се усвоят. На базата на това оценяващият може да констатира степента на усвоеното“.

„Тук е и творческата роля на учителя, който освен да предаде своите знания, чрез оценките трябва да мотивира учениците и да следи развитието им. Ако един директор забележи, че оценките са прекалено високи или прекалено ниски по съответен учебен предмет, това е знак за проблем в учебния процес и трябва да се набележат мерки за идентифицирането и преодоляването му“, допълни тя.