Ученици

Ваня Кастрева: ”Ученически практики” дава основата на дуалното обучение

В Министерството на образованието и науката заместник-министър Ваня Кастрева откри заключителната пресконференция по Проект BG051PO001-3.3.07-0001 “Ученически практики”, на която бяха представени постигнатите резултати и добри практики по проекта.

“Благодаря на всички, които отделиха от своето време, за да присъстват на финалната пресконференция на един от успешните и много добри проекти на Министерството на образованието и науката “Ученически практики”, каза Кастрева и изтъкна положителните страни на проекта:

“Това е проект, послужил за основата за навлизането на практическото обучение в сферата на средното образование като професионална подготовка. Проект въз основа на опита, натрупан от него, който помогна на екипа да разработи Наредбата за условията и реда за провеждане на обучението чрез работа или на дуалното обучение”.

“Проект, който прехвърли моста между средното професионално образование и заинтересованите страни в лицето на работодателите”.

В заключение г-жа Кастрева заяви, че това е проект, който ще намери своето ново измерение в Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.