Мнения

Ваня Кастрева участва на неформална среща за професионалното обучение

На  22 юни 2015 г. в Рига, Латвия, се проведе неформална среща на министрите, отговорни за професионалното образование и обучение на държавите-членки на ЕС, в която взе участие българска делегация, ръководена от Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката.

На срещата бяха очертани средносрочните приоритети за развитие на европейското професионално образование и обучение до 2020 г., в контекста на настоящия междинен преглед на стратегията „Европа 2020“ и на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „Образование и обучение 2020“.

Министрите приеха т. нар. „Заключения от Рига“ и се обединиха около необходимостта последователно и целенасочено, надграждайки върху вече постигнатото по линия на европейското сътрудничество от стартирането на т. нар. Копенхагенски процес (2002 г.) до приемането на Комюникето от Брюж (2010 г.), да продължат обединените си усилия за осъществяване на реформи в професионалното образование и обучение, в съответствие с националните, регионалните и местни специфики и потребности.