Мнения

Ваня Кастрева участва в конференция за дуалното обучение

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева взе участие в Международна конференция на тема „Професионалното дуално обучение в мултикултурна среда“, която се състоя вчера в София.

Конференцията се организира от Синдиката на българските учители (СБУ) с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“.

Заместник-министър Кастрева поздрави участниците в конференцията от името на Министерството на образованието и науката и благодари на Синдиката на българските учители за ползотворното и дългогодишно  сътрудничество.

„Да се води активна политика в образованието от всички страни е най-добрият подход, защото никой не може да бъде успешен, ако сам води тази политика“, каза г-жа Кастрева и подчерта, че Министерството на образованието и науката е направило вече няколко ползотворни стъпки в областта на професионалното образование и обучение или така нареченото дуално обучение. Тя припомни, че преди няколко месеца бе приета Стратегията за развитието на професионалното образование и обучение в Р България и вече се разработва плана за действие към нея. Изготвена е и първата от четирите наредби, които са необходими за реализацията на Стратегията. Приета е Наредба за валидиране на професионални знания, умения и компетентности  и активно се работи по изготвянето на Наредба за определяне условията и реда за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение, Наредба за определяне условията и реда за присъждане, натрупване и трансфер на кредити и Наредба за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение).

„Ние ще бъдем активната страна, но без протегната ръка от страна на бизнеса и другите работодателски организации няма да се справим. Само заедно ще можем да създадем такива условия, че децата ни да остават тук и да се гордеят с България“, каза в заключение заместник-министър Кастрева.

Модератор на конференцията бе г-жа Янка Такева, председател на СБУ, а  в работата на конференцията се включиха още проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия социален съвет, инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО, директори на дирекции в МОН, представители на работодателски организации, изявени учители и директори на професионални гимназии от страната.

На форума присъстваха представители на учителски синдикални  организации от Холандия, Румъния, Унгария и Русия.